ผลงานที่ได้รับรางวัล

รางวัล

1. รางวัลหน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ (ประเภทองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร) ประจำปี 2535 จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหอการค้าแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้

2. รางวัลโครงการดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ประจำปี 2550 จากคณะกรรมการ
เอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี จากโครงการจัดงาน “พิธีวิวาห์ใต้สมุทร Trang
Underwater Wedding Ceremony

3. รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) รางวัลดีเด่น ประเภท
หน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเอกชน

4. รางวัลหอการค้าดีเด่น ประเภท ข ประจำปี 2532/2533 จากหอการค้าไทย

5. รางวัลหอการค้าดีเด่น ประเภท ข ประจำปี 2533/2534 จากหอการค้าไทย

6. รางวัลหอการค้าดีเด่น อันดับ 1 กลุ่ม ข ประจำปี 2534/2535 จากหอการค้าไทย

7. รางวัลหอการค้าดีเด่น อันดับ 1 กลุ่ม ก ประจำปี 2536 จากหอการค้าไทย

8. รางวัลหอการค้าดีเด่น อันดับ 1 กลุ่ม ก ประจำปี 2537 จากหอการค้าไทย

9. รางวัลหอการค้าดีเด่น อันดับ 2 กลุ่ม ก ประจำปี 2538 จากหอการค้าไทย

10. รางวัลหอการค้าดีเด่น อันดับ 1 กลุ่ม ก ประจำปี 2539 จากหอการค้าไทย

11. รางวัลหอการค้าดีเด่นเกียรติยศ ประจำปี 2539 อันเป็นหอการค้าแรกที่ได้รับ
รางวัลจากการที่ได้รับรางวัลหอการค้าดีเด่น อันดับ 1 กลุ่ม ก ถึง 3 ครั้ง

12. รางวัลหอการค้าดีเด่น อันดับ 1 กลุ่ม ก ประจำปี 2543 จากหอการค้าไทย

13. รางวัลหอการค้าดีเด่นเกียรติยศ ประจำปี 2543 จากหอการค้าไทย

14. รางวัลหอการค้ามาตรฐาน ประจำปี 2547,2551,2552 จากหอการค้าไทย

15. รางวัลหอการค้ายอดเยี่ยมประจำปี 2548,2553,2554 จากหอการค้าไทย

16. รางวัลหอการค้ามาตรฐานประจำปี 2551,2552 จากหอการค้าไทย

17. รางวัลประธานหอการค้ายอดเยี่ยม กลุ่ม ก ประจำปี 2538 จากหอการค้าไทย
จากผลงานของนายสุรินทร์ โตทับเที่ยง

18. รางวัลประธานหอการค้ายอดเยี่ยม กุล่ม ก ประจำปี 2539 จากหอการค้าไทย โดย
ผลงานของนายสุรินทร์ โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าในสมัยนั้น

19. รางวัลประธานหอการค้ายอดเยี่ยม อันดับ 1 กุล่ม ก ประจำปี 2543 จาก
หอการค้าไทย โดยผลงานของนายทักษิณ วิประกษิต ประธานหอการค้าในสมัยนั้น

20. รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Award 2013“รางวัลกินรี” ประเภทองค์กรส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว องค์กรเอกชน

21. รางวัลรณรงค์เพิ่มยอดสมาชิก ประจำปี 2558

22. รางวัลรณรงค์เพิ่มยอดสมาชิก ประจำปี 2559

Visitors: 37,209