ผลงานที่ได้รับรางวัล

  

รางวัล

1. รางวัลหน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ (ประเภทองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร) ประจำปี 2535 จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหอการค้าแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้

2. รางวัลโครงการดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ประจำปี 2550 จากคณะกรรมการ เอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี จากโครงการจัดงาน “พิธีวิวาห์ใต้สมุทร Trang Underwater Wedding Ceremony

3. รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) รางวัลดีเด่น

ประเภทหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเอกชน

4. รางวัลจังหวัดดีเด่นในการให้บริการประชาชน ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปี 2543

5. รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Award 2013 “รางวัลกินรี” ประเภทองค์กรส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว องค์กรเอกชน

6. รางวัลหอการค้าดีเด่น ประเภท ข ประจำปี 2532/2533 จากหอการค้าไทย

7. รางวัลหอการค้าดีเด่น ประเภท ข ประจำปี 2533/2534 จากหอการค้าไทย

8. รางวัลหอการค้าดีเด่น อันดับ 1 กลุ่ม ข ประจำปี 2534/2535 จากหอการค้าไทย

9. รางวัลหอการค้าดีเด่น อันดับ 1 กลุ่ม ก ประจำปี 2536 และ ปี 2537 จากหอการค้าไทย

10. รางวัลหอการค้าดีเด่น อันดับ 2 กลุ่ม ก ประจำปี 2538 จากหอการค้าไทย

11. รางวัลประธานหอการค้ายอดเยี่ยม กลุ่ม ก ประจำปี 2538 และ ประจำปี 2539 จากหอการค้าไทย จากผลงานของนายสุรินทร์ โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง ในสมัยวาระปี 2538-2539

12. รางวัลหอการค้าดีเด่น อันดับ 1 กลุ่ม ก ประจำปี 2539 จากหอการค้าไทย

13. รางวัลเกียรติยศ หอการค้าดีเด่น ประจำปี 2539 (เป็นรางวัลพิเศษ) ที่เป็นหอการค้าแรกที่ได้รับรางวัลจากการที่ได้รับรางวัลหอการค้าดีเด่น อันดับ 1 กลุ่ม ก ถึง 3 ครั้ง (ปี 2536, ปี 2537 และ ปี 2539)

14. รางวัลหอการค้าดีเด่น อันดับ 1 กลุ่ม ก ประจำปี 2541 , ปี 2542 และ ปี 2543 จากหอการค้าไทย

15. รางวัลเกียรติยศ หอการค้าดีเด่น ประจำปี 2543 (เป็นรางวัลพิเศษ) จากหอการค้าไทย ที่ได้รับรางวัลจากการได้รับรางวัลหอการค้าดีเด่น อันดับ 1 กลุ่ม ก ถึง 3 ครั้ง (ปี 2541, 2542, และ ปี 2543)

16. รางวัลประธานหอการค้ายอดเยี่ยม อันดับ 1 กุล่ม ก ประจำปี 2543 จากหอการค้าไทย

จากผลงานของนายทักษิณ วิประกษิต ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง ในสมัยวาระปี 2542-2543

17. รางวัลหอการค้ามาตรฐาน ประจำปี 2547, ปี 2551, ปี 2552, ปี 2559 จากหอการค้าไทย

18. รางวัลหอการค้ายอดเยี่ยมประจำปี 2548, ปี 2549 , ปี 2550 , ปี 2553, ปี 2554, ปี 2555, ปี 2556 , และ ปี 2557 จากหอการค้าไทย

19. รางวัลรณรงค์เพิ่มยอดสมาชิก ประจำปี 2558 , ปี 2559 และ ปี 2560

20. รางวัลหอการค้าดีเด่น ประจำปี 2558 และ ปี 2560

21. รางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2561 และ ปี 2562

22. รางวัล TCC Connect ประจำปี 2563

---------------------------------

Visitors: 69,892