หน้าแรก

 

หอการค้าจังหวัดตรังได้รับรางวัล หอการค้ายอดเยี่ยม และรางวัลรณรงค์การเพิ่มสมาชิก รางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่นภาคใต้ และรางวัล ผู้ว่าสำเภาทอง ประจำปี 2565 ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

หอการค้าจังหวัดตรัง มอบป้ายของดีเมืองตรัง

ผู้ให้การสนับสนุน

   


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 64,499