สัมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่34 ณ พระณครศรีอยุธยา

หอการค้าจังหวัดตรัง รับรางวัลรณรงค์เพิ่มยอดสมาชิก ประจำปี 2559 จากนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานหอการค้าไทย ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Visitors: 84,357