เยี่ยมคุณช่วง สุทธิพันธ์

สวัสดีค่ะ เยี่ยมเรือนเพื่อนสมาชิกหอการค้าฉบับนี้ ขอต้อนรับ คุณชัยณรงค์  เลิศวชิรกุล ประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดตรังท่านใหม่ ซึ่งจากนี้ไปจะร่วมทีมเยี่ยมเรือนเพื่อนสมาชิก ออกไปเยี่ยมสมาชิกร่วมกับคุณโสมนัส  สุทธินนท์ และคุณชูศักดิ์  ฟูเกียรติ เป็นประจำทุกเดือน

เดินทางไปเยี่ยมคุณช่วง  สุทธิพันธ์ เจ้าของมีดกรีดยางนายช่วงที่ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศ เดิมคุณช่วงเป็นชาว อ.ระโนด จ.สงขลา  ชีวิตในวัยเรียนได้ศึกษาหาความรู้อยู่โรงเรียนช่างไม้ (ชื่อในสมัยนั้น ) จ.สตูล ต่อมาย้ายมาศึกษาโรงเรียนช่างไม้ที่จังหวัดตรัง เมื่อจบการศึกษาแล้ว มีผู้ใหญ่ชักชวนให้เป็นครู แต่คุณช่วงปฏิเสธและคิดว่าการรับเหมาก่อสร้างน่าจะดีกว่า จึงเลือกอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ระหว่างนั้นก็เดินทางไปหลายจังหวัดทั้งในกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เมื่อถึงจุดหนึ่งจึงคิดที่จะเดินทางกลับมาอยู่จังหวัดตรัง ที่ต.ลำภูรา ซึ่งเป็นบ้านเกิดคุณลัดดา คู่ชีวิตของคุณช่วง  ประมาณปี 2521  คุณช่วงเห็นว่าที่ลำภูรายังไม่มีร้านค้า คุณช่วงจึงเปิดร้านโชว์ห่วย “บ้านนายช่วง” บนถนนเพชรเกษม เยื้องกับค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ เรียกว่าเป็นร้านใหญ่มีสินค้าครบครัน ทั้งอุปโภค บริโภค ข้าวสาร และสินค้าต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าขายดิบขายดี จนกระทั่งเมื่อร้านอยู่ตัว คุณช่วงจึงคิดที่จะมีอาชีพเสริม คิดว่าจังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มียางพาราต้นแรกของประเทศไทย ประกอบกับชาวตรังส่วนใหญ่ประกอบอาชีพสวนยางพาราเป็นหลัก  จึงได้ผลิตมีดกรีดยางที่มีคุณภาพดี ทนทานออกมาจำหน่ายในตลาด โดยใช้ชื่อว่า “มีดกรีดยางนายช่วง” เนื่องจากต้องการใช้ชื่อของตนเองเป็นสิ่งที่รับประกันคุณภาพของสินค้า   แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นไปอย่างที่คิด กว่า 1 ปี ที่ต้องล้มลุกคลุกคลาน สินค้าขายไม่ได้ ไม่เป็นที่นิยม คุณช่วงคิดว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ขายมีดกรีดยางได้ หลังจากได้ปรึกษากับเพื่อนๆ จึงสรุปว่าจะต้องทำการโฆษณา จึงได้ผลิตสปอตวิทยุและโฆษณาออกอากาศทางสถานีวิทยุ วปถ.17 ตรัง และสถานีวิทยุ ตชด.ทุ่งสง ในสมัยนั้น 

หลังจากมีการโฆษณาไม่นาน สินค้าเป็นที่รู้จักและพูดถึงอย่างกว้างขวาง โฆษณาบ้าง ปากต่อปากบ้าง ทำให้มีออเดอร์จากลูกค้าเข้ามาอย่างล้นหลาม จนกระทั่งปัจจุบันมีดกรีดยางนายช่วงได้รับความนิยม มีการสั่งและส่งไปจำหน่ายทั่วประเทศ พร้อมทั้งรับจ้างผลิตให้ยี่ห้ออื่นๆ ด้วย เนื่องจากลูกค้ายอมรับในคุณภาพของสินค้าที่ผลิตจากเหล็กเกรดเอ  จึงมีความทนทาน ซึ่งกว่าจะได้มานั้นต้องผ่านการเรียนรู้ การคิดค้น และพัฒนาคุณภาพสินค้ากว่าจะเป็นที่ยอมรับ  กว่า 50 ปีที่มีดกรีดยางนายช่วงรับใช้พี่น้องชาวสวนยาง จนถึงปัจจุบัน ณ วันนี้ คุณช่วงเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่บุตรชายซึ่งเป็นผู้สืบทอดการผลิตมีดกรีดยาง และได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะผลิตมีดกรีดยางเพื่อให้อยู่คู่ต้นยางและชาวสวนยางของจังหวัดตรังตลอดไป ส่วนธุรกิจร้านโชว์ห่วยปัจจุบันได้ปิดตัวลงเนื่องจากคุณช่วงมีอายุมากขึ้น 

คุณช่วงเล่าให้ฟังว่าตนเองสมัครเข้าเป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดตรัง เมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยเดินเข้าไปสมัครเองไม่มีผู้แนะนำ เนื่องจากคิดว่าการทำธุรกิจต้องมีการสมาคมกับนักธุรกิจด้วยกันเพื่อเปิดความคิด และมีเครือข่ายทางธุรกิจที่กว้างขึ้น  การเข้ามาในหอการค้านอกจากจะรู้จักคนมากขึ้นแล้วยังทำให้คุณช่วงได้ร่วมกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมจากการได้ร่วมเป็นคณะกรรมการของหอการค้าด้วย  ปัจจุบันถึงแม้คุณช่วงจะอายุ 81 ปีแล้ว แต่ท่านยังมีสุขภาพแข็งแรง ยังสามารถขับรถไปส่งขนมจีบในตัวเมือง  สำหรับขนมจีบสังขยาเพชรน้ำผึ้งเป็นกิจการเล็กๆ อีกหนึ่งอย่างของครอบครัวที่ลูกๆ และภรรยาคุณช่วงช่วยกันผลิตเป็นประจำทุกวันเป็นเวลานานกว่า 30 ปี  สำหรับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันคุณช่วงแนะนำว่าให้น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อความสุขที่ยั่งยืน 

นายสมพงษ์  ยุทธศิลป์ ร้านเค้กเบญจมิตร  25/22-23 ถ.วังตอ อ.เมือง จ.ตรัง โทร.075 – 823124 ,081-894-6730

นายช่วง  สุทธิพันธ์ 59/3 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 


Visitors: 84,354